Reklamacije

U slučaju reklamacije molimo vas, da nam javite u roku od dva radna dana od primitka pošiljke.

U slučaju povrata robe, kupac je dužan uputiti opravdanu reklamaciju putem e-maila na našu kontakt formu.

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju kupac ima prigovor, molimo da navedete i broj narudžbe, broj računa i svoje podatke. eHorti d.o.o. će potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor po članku 10. stavka 5. zakona o zaštiti potrošača mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja prigovora.

U slučaju opravdanog prigovora, kupac ima pravo na raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjenu za ispravni, neoštećeni i valjani proizvod. eHorti d.o.o. će prihvatiti povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je prigovor opravdan te da kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe.

U slučaju opravdanog prigovora, trošak zamjene proizvoda s novim proizvodom u cijelosti snosi eHorti d.o.o.

Kupac ima pravo na prigovor i povrat robe u sljedećim slučajevima:

– isporuka robe koja nije naručena
– isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu.

Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu.

Molimo vas da usporedite primljene artikle s računom i ukoliko nešto nedostaje odmah to napomenite vašem dostavljaču jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (koji se nije mogao otkriti pregledom prilikom preuzimanja) što kupac utvrdi po otvaranju proizvoda – kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene.

U slučaju reklamacije, oštećenja prilikom dostave, pogreške kod prijenosa podataka ili nekog drugog nedostatka, molimo vas da nam se javite u roku od dva radna dana od primitka pošiljke.

Kupac je dužan uputiti reklamaciju na eHorti d.o.o. putem kontakt forme.

Jamstvo

Proizvodi kupljeni na web mjestu eHorti imaju 24-mjesečno jamstvo koje započinje na dan kada kupac preuzme proizvod. Jamstvo se produžuje u slučaju da kupac ne može koristiti proizvod, npr. u slučaju da je proizvod privremeno vraćen na popravak. Jamstvo se odnosi na proizvode isporučene na području Republike Hrvatske i može se tražiti na području Republike Hrvatske. Godinu dana nakon isteka jamstvenog roka, jamac također potrošaču daje mogućnost održavanja ili rezervnih dijelova.

Jamstvo ne pokriva oštećenu robu ako:

  • ju je korisnik mehaničku oštetio
  • proizvod nije pravilno održavan ili je izložen okolnostima zbog oštećenja uslijed vlage, drugih kemijskih ili mehaničkih čimbenika izvan uobičajenih granica uzdržavanja
  • zbog nepravilne, neoprezne uporabe ili loše održavanog proizvoda
  • zbog radnji koje štete proizvodu npr. koristiti s prekomjernom silom, koristiti suprotno uputama proizvođača i općim tehničkim standardima
  • oštećenja zbog nepredviđenih događaja kao što su prirodne katastrofe, izlijevanje vode, požar i drugi slični događaji
  • u slučaju nestručnih intervencija ili prilagođavanja proizvoda, oštećenja ili nesreće tijekom transporta
  • u slučaju promjena i popravaka proizvoda od strane neovlaštenih osoba koje nisu dio eHorti mreže

Radi izbjegavanja svake sumnje, jamstvo također ne pokriva normalno trošenje alata ili njegovih dijelova uzrokovano redovnom uporabom.

Kupac može provoditi jamstvo kontaktirajući nas putem e-maila ili obrazac na stranici za kontakt.

U slučaju vraćanja proizvoda prodavaču, kupac mora priložiti:

a) proizvod za kojega se zahtjeva jamstvo
b) faktura (račun) proizvoda
c) proizvod zapakiran u originalno pakiranje
d) jamstveno pismo koje mora sadržavati:

– ime i prezime, poštanska adresa, telefon i e-mail kupca
– broj fakture (računa), broj narudžbe i datum isporuke
– serijski broj proizvoda, ako ga ima
– opis nedostatka proizvoda u jamstvenom zahtjevu
– preferirani (prednosni) način rješavanja zahtjeva za jamstvom
– vlastiti potpis kupca

Prodavač će proučiti jamstveni zahtjev što je prije moguće, vjerojatno u roku od 3 dana, osim u zahtjevnijim slučajevima najkasnije 30 dana od primitka jamstvenog zahtjeva.

U slučaju prekoračenja ovog roka, kupac ima pravo odustati od ugovora.

Prodavač će odrediti kako će se riješiti zahtjev za jamstvom:

a) u slučaju da se greška može eliminirati:

– prodavač će otkloniti grešku (kvar) bez odgađanja, brzo i korektno
– na zahtjev kupca, prodavač će zamijeniti neispravnu robu ili njezine komponente odnosno dijelove proizvoda, ako prodavač pri tome ne bi imao pretjeranih troškova u odnosu na cijenu proizvoda ili težinu greške. Prodavač će također zamijeniti oštećeni proizvod ili njegove dijelove sve dok to kupcu ne bi stvaralo veće probleme.

b) Ako se greška ne može otkloniti ili bi to spriječio pravilnu upotrebu proizvoda odnosno u slučaju da greška značajno utječe na ostale dijelove proizvoda:

– prodavač će zamijeniti proizvod, odnosno
– kupac može odustati od ugovora

c) Ako se greške na proizvodu ne mogu otkloniti, kupac ima pravo na razumni popust na kupljenu robu.

Kako bismo izbjegli sumnju i nesporazume, u slučaju zamjene robe, jamstveni rok ponovno počinje teći od dana isporuke novog proizvoda.