Ruske vile Premium izrađuje obrtnički majstor Andrej, koji živi u blizini Žužemberka u Sloveniji